Av秋霞在线第二届理事会

发布时间:2018年02月03日 + -

第二届理事会(19992004

 

荣誉理事长:卢嘉锡  唐有褀

顾问:郭可信  梁敬魁  梁栋材  黄金陵

理事长:闵乃本

副理事长:冼鼎昌  常文瑞  金祥林  林少凡  麦振洪 

 

常务理事:

白春礼  常文瑞  陈小龙  范海福  金祥林  林少凡  麦振洪  闵乃本 

缪方明  牛立文  彭练矛  饶子和      王继扬  吴新涛  冼鼎昌 

    郑启泰

 

理事:

白春礼  常文瑞  陈久桐  陈小龙  陈小明  樊玉国  范海福  顾孝诚  桂琳琳  郭常霖  姜小龙  蒋树声  金祥林  来鲁华  李方华  李建华  林少凡  林政炯  刘红超  刘世雄  吕光烈      马喆生  麦振洪  闵乃本  缪方明  莫志深  牛立文      裴光文  彭练矛  乔园园  饶子和      唐千里      王继扬  王铁良  王煜明      吴小山  吴新涛  冼鼎昌  姚心侃  叶春堂      张晋远  赵景泰  曾令民  郑启泰  郑伟涛  周忠远

 

法定代表人:王铁良

 

秘书处:

秘书长:王铁良 

Av秋霞在线